Wyniki 1 - 10 z 33 posortowane wg tytułu

Agroreg

Fundusz Ochrony Środowiska w Wałbrzychu - doradztwo i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska w gminach i na terenie województwa.

http://www.agroreg.com.pl

Ocena: 3/6

« oceń

Dodano: 20 lutego 2001

wyróżnij stronę

Centrum Informacji o Środowisku

Ośrodek zajmujący się gromadzeniem i przetwarzaniem danych przestrzennych o środowisku z obszaru Polski oraz regionu Europy Środkowowschodniej.

http://www.gridw.pl

Słowa kluczowe:

Ocena: 4/6

« oceń

Dodano: 25 listopada 2000

wyróżnij stronę

Centrum Prawa Ekologicznego

Witryna niezależnego ośrodka badań i doradztwa prawnego specjalizującego się w ochronie środowiska.Informacje o formach działalności Centrum.Doradztwo w zakresie prawa europejskiego.

http://cpe.eko.org.pl

Ocena: 4/6

« oceń

Dodano: 06 lutego 2001

wyróżnij stronę

Ekofundusz

Fundacja działająca w imieniu Skarbu Państwa na rzecz ekologii w Polsce.

http://www.ekofundusz.org.pl

Słowa kluczowe:

Ocena: 5/6

« oceń

Dodano: 15 stycznia 2001

wyróżnij stronę

Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. - Opłata produkt

Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. powstała w odpowiedzi na nowe uregulowania prawne, które nałożyły na przedsiębiorców odpowiedzialność za odpady opakowaniowe powstałe z wprowadzanych na rynek produktów w opakowaniach. Opłata produktowa to koszt, którego można uniknąć.

http://www.ekocykl.org

Ocena: 1/6

« oceń

Dodano: 31 marca 2008

wyróżnij stronę

Fundacja Na Rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych

Strona organizacji, której zadaniem jest propagowanie i wspieranie recyklingu puszek aluminiowych w Polsce.

http://www.recal.org.pl

Słowa kluczowe:

Ocena: 4/6

« oceń

Dodano: 20 lutego 2001

wyróżnij stronę

Fundacja Pegasus - pomagamy koniom, konie pomagają...

Fundacja Pegasus stawia sobie za cel utworzenie ośrodków rehabilitacji koni gdzie znajdą schronienie źle traktowane i chore konie. Dzięki uratowanym koniom prowadzić będziemy zajęcia dla dzieci: ekologia, hipoterapia, nauka opieki nad zwierzętami końmi.

http://www.pegasus.org.pl

Ocena: 4/6

« oceń

Dodano: 30 maja 2003

wyróżnij stronę

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Witryna organizacji wspierającej działania sprzyjające poprawie stanu środowiska naturalnego podejmowane przez organizacje pozarządowe, samorządy lokalne. Informacje o projektach.

http://www.fwie.eco.pl

Ocena: 4/6

« oceń

Dodano: 08 lutego 2001

wyróżnij stronę

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice

Placówka naukowo-badawcza nadzorowana przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

http://www.ietu.katowice.pl

Ocena: brak ocen

« oceń

Dodano: 25 listopada 2000

wyróżnij stronę

Instytut Na Rzecz Ekorozwoju

Witryna Instytutu zajmującego się szeroko rozumiana polityką ekologiczną, inicjowaniem i wzmacnianiem instytucji działających na rzecz ekorozwoju. Informacje o działalności, procesie integracji z Unią Europejską w aspekcie ochrony środowiska.

http://www.ine-isd.org.pl

Ocena: 4/6

« oceń

Dodano: 06 lutego 2001

wyróżnij stronę