Wyniki 1 - 10 z 13 posortowane wg tytułu

Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego

Organizacja non-profit zajmująca się promocją gospodarczą oraz wspieraniem przedsiębiorczości. Prowadzi szkolenia w celu podniesienia oraz zmiany kwalifikacji i doradztwo dla samorządu terytorialnego.

http://www.fpgrk.krakow.pl

Ocena: brak ocen

« oceń

Dodano: 29 października 2000

wyróżnij stronę

Fundacja Wieku Pary

Stowarzyszenie, które ma na celu ochronę dziedzictwa kulturowego kolei oraz promocję i rozwój transportu szynowego.

http://www.wiekpary.org.pl

Słowa kluczowe:

Ocena: brak ocen

« oceń

Dodano: 17 października 2000

wyróżnij stronę

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji...

Strona domowa IBMER zawiera informacje o Instytucie, badaniach, oferowanych usługach, bazy danych tworzone przez Instytut.

http://www.ibmer.waw.pl

Ocena: brak ocen

« oceń

Dodano: 02 maja 2000

wyróżnij stronę

Inżynieria miejska w Krakowie

Strona Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie: historia oraz informacje o ekspozycji muzeum.

http://www.mimk.com.pl

Kategorie:

Słowa kluczowe:

Ocena: brak ocen

« oceń

Dodano: 07 maja 2000

wyróżnij stronę

Naczelna Organizacja Techniczna w Legnicy

Strona główna organizacji popularyzującej i wspierającej polskie rozwiązania techniczne i ich twórców.

http://www.not.legnica.pl

Ocena: brak ocen

« oceń

Dodano: 10 maja 2000

wyróżnij stronę

Odlewnicza Izba Gospodarcza w Krakowie

Odlewnicza Izba Gospodarcza jest jedyną ogólnopolską, samorządową organizacją sektora odlewniczego. Izba reprezentuje ten sektor przemysłu przed władzami państwowymi, innymi instytucjami samorządowymi a także przed podobnymi organizacjami zagranicznymi, opiniuje projekty aktów prawnych oraz uczestniczy w procesie legislacyjnym. OIG umożliwia nawiązywanie współpracy pomiędzy krajowymi odlewniami i ich partnerami krajowymi i zagranicznymi.

http://www.oig.com.pl

Słowa kluczowe:

Ocena: 4/6

« oceń

Dodano: 20 marca 2004

wyróżnij stronę

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Strona główna Oddziału Krakowskiego PZITB. Informacje o oddziałach, portal budowlany.

http://www.pzitb.org.pl

Ocena: 5/6

« oceń

Dodano: 10 maja 2000

wyróżnij stronę

Polskie Towarzystwo Akustyczne, Warszawa

Strona domowa organizacji: władze, konferencje, informacje bieżące, statut i inne.

http://www.acoustics.org.pl

Ocena: brak ocen

« oceń

Dodano: 15 grudnia 2000

wyróżnij stronę

Polskie Towarzystwo Kreacjonistyczne

Strona zawiera informacje, FAQ, artykuły i książki na temat PTK.

http://www.creationism.org.pl

Ocena: brak ocen

« oceń

Dodano: 03 maja 2000

wyróżnij stronę

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Strona organizacji branżowej, która zrzesza elektryków wszystkich specjalności oraz osóby, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką.

http://www.sep.com.pl

Ocena: brak ocen

« oceń

Dodano: 24 listopada 2000

wyróżnij stronę