Opis:

W jej skład wchodzą: Korporacja Ubezpieczeniowa Filar S.A. (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) oraz Korporacja Ubezpieczeniowa Filar-Życie S.A. (ubezpieczenia na życie).