Opis:

Przedsiębiorstwo budowlane oferujące wykonstwo budynków mieszkalnych, biurowych i usługowych, hal i innych obiektów przemysłowych, przepompowni i oczyszczalni ścieków wraz z rurociągami technologicznymi oraz inne roboty inzynieryjne.