Opis:

Pismo kulturalne „Fragile” to ogólnopolski kwartalnik poświęcony literaturze, sztuce, muzyce, teatrowi, filmowi, a także archeologii. Podstawowym celem „Fragile” jest stworzenie miejsca na wypowiedzi o wysokiej wartości merytorycznej, dotyczące kultury aktualnej, a także popularyzacja wiedzy o kulturze i wzbudzanie chęci oraz potrzeby aktywnego w niej uczestnictwa poprzez atrakcyjne i przyjazne jej prezentowanie. Dążymy do popularyzacji osiągnięć współczesnej kultury polskiej i zagranicznej, analizy ważnych i aktualnych problemów (społecznych, estetycznych). Pragniemy zainspirować czytelników do własnych przemyśleń, poprzez udostępnienie interpretacji zjawisk kulturowych, dokonanych przez autorytety w różnych dziedzinach. Każdy numer ma temat przewodni; jak dotąd ukazały się następujące wydania: Tabu, Nowe Technologie, Fanatyzm, Luksus, Podróż, Uwodzenie, Okrucieństwo, Żart, Eko, Święto, Kolekcjonerstwo