Opis:

W pracowni psychologicznej Psychotex przeprowadzane są badania psychologiczne i pscyhotechniczne kierowców, operatorów i przedstawicieli zawodów wymagających wystawienia stosownego orzeczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania danego rodzaju pracy. Badania psychotechniczne są prowadzone szybko i tanio.