Opis:

Kierownik Budowy – Nadzór budowlany: Wariant „ekonomiczny” Kierownik budowy 1300zł W cenie objęcie funkcji kierownika budowy w świetle przepisów Prawa Budowlanego z dnia 07 lipca 1994r oraz 6 obowiązkowych wizyt Kierownika na budowie udokumentowanych stosownym wpisem do dziennika budowy (tj. odbiór wykopu; odbiór zbrojenia fundamentów; izolacji ścian fundamentowych; odbiór zbrojenia, szalowania słupów i rdzeni żelbetonowych, schodów żelbetowych; odbiór zbrojenia i szalowania stropu; odbiór więźby dachowej) Wypełnienie i dostarczenie Inwestorowi wszystkich wymaganych prawem dokumentów do urzędów w zakresie sprawowania funkcji kierownika budowy. Służenie radą w zakresie optymalizacji rozwiązań projektowych pod względem ekonomicznym (oszczędnościowym) Dodatkowo każdorazowy przyjazd na budowę i wpis do dziennika budowy 100zł Wariant „pełny” Kierownik budowy 2500zł W cenie objęcie funkcji kierownika budowy w świetle przepisów Prawa Budowlanego z dnia 07 lipca 1994r oraz dowolna ilość wizyt Kierownika na budowie (w zależności od technologicznych oraz faktycznych potrzeb). Zakres obowiązków kierownika budowy obejmuje min: odbiór wykopu; odbiór zbrojenia fundamentów; izolacji ścian fundamentowych; odbiór zbrojenia, szalowania słupów i rdzeni żelbetonowych; odbiór zbrojenia i szalowania stropu; odbiór więźby dachowej; odbiór elementów wykończeniowych – posadzki, tynki, szpachlowania ścian, szlichta cementowa, ścianki Gipsowo – Kartonowe, osadzenie okien, drzwi, parapetów, montaż podłóg, odbiór elewacji lekkiej mokrej, klinkierowej itp. Oraz szereg innych w zależności od specyfiki budowy. Wypełnienie i dostarczenie Inwestorowi wszystkich wymaganych prawem dokumentów w zakresie sprawowania funkcji kierownika budowy. Służenie radą w zakresie optymalizacji rozwiązań projektowych pod względem ekonomicznym (oszczędnościowym) Brak innych opłat. Kierownik Budowy - Nadzór budowlany w formie rozszerzonej od 3000zł Objęcie funkcji kierownika budowy według standardu „pełnego” Załatwienie w imieniu Inwestora wszelkich formalności w urzędach i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę Wybór ekip wykonawczych* + zamówienia materiałowe: 2.5 % wartości kosztorysu Inwestorskiego inwestycji + 25% uzyskanych oszczędności w stosunku do wartości kosztorysowej. Podstawowy zakres współpracy kończy się w momencie uzyskania stanu deweloperskiego domu (bez robót wykończeniowych). Możliwość współpracy na etapie robót wykończeniowych. *Wybór branż: elektryczna, sanitarna, wykopy, roboty konstrukcyjne (fundamenty, mury, ściany, żelbety), więźba dachowa, poszycie dachu, izolacje termiczne i wilgotnościowe, posadzki, tynki, stolarka i ślusarka, chodniki i drogi. Kierownik Budowy - Powiernictwo inwestycyjne Wykonanie projektu budowlanego – koszt 25 zł za metr kwadratowy powierzchni całkowitej domu Załatwienie w imieniu Inwestora wszelkich formalności w urzędach i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę – 1000zł Kosztorysowanie. Kosztorys na podstawie projektu budowlanego dla wszystkich branż.- od 9 do 53 zł w zależności od stopnia komplikacji Objęcie funkcji kierownika budowy według standardu „Kierownik Budowy - Nadzór budowlany” PAMIĘTAJ! Odpowiedzialność za zorganizowanie procesu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami ponosi kierownik budowy. Jego zakres obowiązków obejmuje złożenie zaświadczenia o przejęciu funkcji kierownika budowy, złożenie wpisu do dziennika budowy oraz przejęcie placu budowy oraz odpowiednie zabezpieczenie terenu. Z kolei stanowisko kontrolne nad kierownikiem budowy sprawuje inspektor nadzoru inwestorskiego, który dzięki bieżącemu zapoznaniu się ze specyfikacją budowy posiada wiedzę adekwatną do stopnia skomplikowania robót budowlanych. Wydawane certyfikaty energetyczne są obowiązkowe od 2010 roku, wynika to z unijnej dyrektywy 2002/91/WE, wprowadzonej we wszystkich krajach UE, co ma na celu zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.