Opis:

Szkoła języka francuskiego AKcent powstala w 2001 roku – początkowo jako niewielka, jednoosobowa struktura z autorskim programem nauczania. Obecnie lekcje odbywają się na wszystkich poziomach zaawansowania i prowadzone są zarówno w kierunku do dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych oraz seniorów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz korzystamy z nowoczesnej metodyki nauczania. Dzięki temu jesteśmy w stanie w pełni zaangażować ucznia oraz dostosować program do jego indywidualnych możliwości oraz potrzeb. Zapewniamy bezstresową atmosferę, jednocześnie czuwając nad zachowaniem odpowiedniej dyscypliny. Nasi podopieczni bez problemów radzą sobie ze zdaniem egzaminu maturalnego lub egzaminów DELF oraz DALF. Zajęcia prowadzone są przez dyplomowaną nauczycielkę, absolwentkę Uniwersytetu Warszawskiego, która przez 20 lat mieszkała w Paryżu (gdzie ukończyła doktorat).