Opis:

Adwokat Grzegorz Kiwic Jastrzębie-Zdrój kancelaria adwokacka Prawa Karnego i Rodzinnego obsługuje klientów związanych z poradami prawnymi oraz przyjmuje sprawy związane z prawem rodzinnym oraz karnym. OfertaZakres usług świadczonych przez kancelarię. Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz firm, jak i osób fizycznych. Kancelaria prowadzi sprawy z wielu dziedzin prawa takich jak: § prawo cywilne, w szczególności sprawy z zakresu: * zasiedzenia nieruchomości * zniesienia współwłasności nieruchomości * ochrony własności * służebności * umów cywilnoprawnych * dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia * ochrony dóbr osobistych § prawo spadkowe, w szczególności sprawy z zakresu: * stwierdzenia nabycia spadku * dokonania działu spadku * przyjęcia bądź odrzucenia spadku * dochodzenia nieważności testamentu * dochodzenia zachowku * problemów podatkowych związanych z prawem spadkowym § prawo rodzinne, w szczególności: * sprawy o rozwód * sprawy o separację * sprawy o unieważnienie małżeństwa * sprawy o alimenty * sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka * sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej (przyznania wykonywania władzy rodzicielskiej, ograniczenia, zawieszenia, pozbawienia i przywrócenia władzy rodzicielskiej) * sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem * ustalenie pochodzenia dziecka * zaprzeczenie pochodzenia dziecka * sprawy o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami * przysposobienie * rozwiązanie przysposobienia § prawo pracy, w szczególności: * sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy * przywrócenie do pracy * uznanie wypowiedzenia o pracę za bezskuteczne * sprawy o wynagrodzenie za pracę (także w godzinach nadliczbowych) * odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie * umowy o pracę, o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, o zadośćuczynienie pieniężne i odszkodowanie w przypadku mobinngu * sprostowanie świadectwa pracy § prawo karne: * obrona w postępowaniu przygotowawczym * obrona w postępowaniu sądowym * reprezentowanie pokrzywdzonego w procesie karnym * sporządzanie pism procesowych, w tym odpowiedzi na akt oskarżenia * sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia * reprezentowanie powoda cywilnego - w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających z popełnienia przestępstwa § prawo karne wykonawcze, w szczególności sprawy z zakresu: * odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności * udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności * warunkowego przedterminowego zwolnienia * warunkowego zawieszenia wykonania kary Usługi Kancelarii na rzecz klientów indywidualnych świadczone są w następujących formach: * udzielania porad prawnych * sporządzania pisemnych opinii prawnych * prowadzenia negocjacji i rokowań * pomocy prawnej w pozasądowym rozwiązywaniu sporów * reprezentacji przed sądami * przygotowania pism, zarówno na etapie przedsądowym (np. wezwań do zapłaty), jak i pism procesowych, w tym również środków zaskarżenia Ponadto Kancelaria prowadzi także stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Wysokość honorarium ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem zależnie od rodzaju prowadzonej sprawy oraz zaangażowania czasowego adwokata.