Opis:

Biblioteka udostępnia cyfrowe wersje zabytków piśmiennictwa, podręczników oraz materiałów dotyczących Kujaw i Pomorza.