Opis:

Stowarzyszenie wspierające zdobywanie wiedzy, kształcenie nowych umiejętności niezbędnych we wspólnej Europie.