Opis:

Internetowy system badań ankietowych myQuest umożliwia użytkownikom tworzenie ankiet o dowolnej długości i strukturze, ich dystrybucję wśród respondentów oraz - dzięki generowanym automatycznie raportom statystycznym - analizę wyników praktycznie natychmiast po zakończeniu badania ankietowego. Począwszy od prostych kart rejestracji, po zaawansowane ankiety, nasz system umożliwia błyskawiczne tworzenie i dystrybucję dowolnych badań ankietowych. Jasny i łatwy w obsłudze kreator nie wymaga znajomości języka HTML - stworzysz proste ankiety internetowe zaledwie w kilka minut. Generowane przez nasz system raporty analityczne obejmują: * Rozkład statystyczny odpowiedzi udzielonych przez respondentów * Wyliczenie średnich dla poszczególnych pytań lub ich grupy * Wykresy obrazujące uzyskane wyniki * Rankingi odpowiedzi na poszczególne pytania i ich grupy Wszystkie dane prezentowane są w formie zespolonych wykresów w przystępny i czytelny sposób prezentujących wyniki uzyskane w przeprowadzanych badaniach.