Opis:

Stowarzyszenie, które ma na celu ochronę dziedzictwa kulturowego kolei oraz promocję i rozwój transportu szynowego.