Opis:

Producent mączek pochodzenia zwierzęcego i tłuszczu utylizacyjnego. Firma zajmuje się zbiórką i utylizacją odpadów poubojowych.