Opis:

Wykonawca robót drogowych. Realizuje także roboty budowlano-montażowe, instalacyjne, żelbetowe, rozbiórkowe i konstrukcje stalowe.