Opis:

Witryna organizacji samorządu terytorialnego zrzeszającej prawie 20 regionalnych związków i stowarzyszeń, które skupiają łącznie około 1000 gmin i powiatów.