Polityka prywatności

Dlaczego warto podawać informacje o sobie?

Aby korzystać z produktów i usług Gery.pl, w większości przypadków nie trzeba podawać żadnych danych. Użytkownicy Gery.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zadecydują, czy i w jakim zakresie chcą udostępniać swoje dane.

Gery.pl stara się dostarczać odwiedzającym jak najbardziej użytecznych informacji, a dzięki zbieranym danym może lepiej budować serwisy dla konkretnych użytkowników, tworząc tzw. serwisy sprofilowane. Powoduje to, że osoby, które zechcą podzielić się z nami swoimi danymi, otrzymują bezpośrednio te informacje, które je interesują. Dzięki temu skróceniu ulega czas potrzebny na dotarcie do poszukiwanych informacji.

Chronimy Twoje dane

Gery.pl szanuje prawo do prywatności, dlatego też nie udostępnia danych o użytkownikach innym firmom ani osobom trzecim. Gery.pl dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe użytkowników chronione były w sposób właściwy. Użytkownik sam decyduje, jakie informacje na jego temat mogą być publicznie udostępniane.

Gery.pl na podstawie uzyskanych informacji sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Jakie informacje gromadzimy?

Gery.pl gromadzi przede wszystkim dane zawarte w dziennikach systemowych (są to informacje, jakie przekazuje komputer użytkownika, takie jak np. adres IP, na podstawie którego można ustalić skąd nastąpiło połączenie). Informacje te są wykorzystywane przez Gery.pl w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o miejscach, z których najczęściej następuje połączenie).

Gery.pl stosuje tzw. cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Cookie to niewielka informacja zapisywana przez serwer w pliku na komputerze użytkownika. Serwer może odczytać cookie przy ponownym łączeniu się z komputerem użytkownika.

Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z serwisów Gery.pl przez użytkowników. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce, jednak może to spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług Gery.pl.

Gery.pl gromadzi również dane o użytkownikach pochodzące z wypełnienia różnego rodzaju ankiet, które umieszczane są na stronach Gery.pl.

Informacje są przechowywane i przetwarzane przez Gery.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Gery.pl udostępnia serwisy (np. grupy dyskusyjne, chat), w których wprowadzane przez użytkownika opinie, komentarze itp. stają się publicznie dostępne. Użytkownik może wypowiadać się w tych serwisach jedynie po dokonaniu autoryzacji i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane.

Zmiany w polityce ochrony prywatności

Gery.pl będzie informować o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wyniknąć ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych, jak również na skutek rozwoju i powstawania nowych produktów i usług Gery.pl.