Opis:

Spółka specjalizuje się w problematyce ochrony powietrza atmosferycznego. B.A.E. VERT wykonuje wnioski o wydanie pozwolenia na emisję pyłów lub gazów do powietrza, raporty oddziaływania na środowisko, wnioski o pozwolenie zintegrowane.