Opis:

Strona stowarzyszenia badań nad polonią z siedzibą w Bydgoszczy. Celem Rady Porozumiewawczej jest rozwijanie i koordynowanie naukowej działalności zrzeszonych w niej osób, w zakresie badań polonijnych oraz upowszechniania wiedzy o Polonii.