Opis:

Na stronie biuletyn informacyjny spóldzielni, statut i regulaminy, lista lokali przeznaczonych na sprzedaż.