Opis:

Strona biblioteki zamieszcza katalogi, czasopisma, agendy, strukturę placówki, wykaz nowości oraz serwis pełnotekstowy.