Opis:

Strona przedstawia oprócz informacji o uczelni, wykaz instytutów w kraju, wiadomości o kadrze i partnerach związanych z placówką.