Opis:

Zajmuję się terapią pedagogiczną, posiadam kwalifikacje z zakresu wczesnego wspomagania, rozwoju i edukacji dzieci autystycznych. Jestem oligofrenopedagogiem.