Opis:

Usługi świadczone przez BHP Ekspert to m.in.: Wypadki przy pracy (sporządzanie dokumentacji powypadkowej, prowadzenie rejestru wypadków itp.) Ryzyko zawodowe (ocena ryzyka na wszystkich stanowiskach pracy) Nadzór BHP jako zewnętrzna służba Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ Porady w zakresie prawa pracy Pomoc w realizacji wystąpień i nakazów Państwowej Inspekcji Pracy Opracowywanie instrukcji stanowiskowych BHP i PPOŻ Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz kontroli przestrzegania przepisów i zasad BHP Kontrola i nadzór stanowisk pracy uwzględniające poprawę warunków pracy oraz ergonomii Sporządzanie rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia Sporządzanie raportów o nieprawidłowościach Sporządzanie analiz BHP zawierających propozycje poprawy warunków pracy Pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych Pomiary natężenia oświetlenia Pomoc w prowadzeniu akt osobowych