Opis:

Biuro specjalizujące się w obsłudze przemysłu celulozowo-papierniczego. Oferta usług obejmuje opracowanie założeń inwestycyjnych, projekty wstępne instalacji, projektowanie kompletnych nowych instalacji przemysłowych oraz modernizację istniejących.