Opis:

Biuro oferuje projekty z zakresu gospodarki energoelektrycznej dla obiektów i zakładów, linii kablowych i napowietrznych wszystkich rodzajów, stacji transformatorowo-rozdzielczych, instalacji elektrycznych, oraz trakcji elektrycznej.