Opis:

Ekologia z perspektywy nauk buddyjskich: artykuły, wywiady i wykłady uznanych nauczycieli różnych tradycji buddyjskich poświęcone tematyce ekologicznej.