Opis:

Strona przedstawia twórczosc artysty z okregu elblaskiego znanego takze jako organizatora plenerów