Opis:

Portal Inwestycje giełdowe zajmuje się szeroko rozumianą edukacją związaną z inwestycjami w akcje. Priorytetem są inwestycje w oparciu o wykres świecowy. Edukacja to klucz do sukcesu we wszystkich dziedzinach. Odnośnie giełdy ma to tym większe znaczenie. Brak wiedzy to ryzyko utraty znacznego kapitału, czasem nawet oszczędności całego życia. Obojętnie czy pod emeryturę, czy na piwo, czy dla powiększenia standardu życia - wiedza o rynku jest niezbędna. Po to są inwestycje w akcje, żeby zarabiać pieniądze. Dokładnie aż do szczegółów prezentujemy podstawową charakterystykę a) giełdy, b) indeksów giełdowych, c) instrumentów finansowych, d) formacji analizy technicznej, e) formacji świecowych, f) dywergencji na wskaźniku MACD - a wszystko to w postaci: a) tekstowo-obrazkowej b) multimedialnej. Chcesz wiedzieć jak grać na giełdzie, czyli jak łączyć elementy analizy technicznej w Twój pierwszy sytem inwestycji? Pięć razy w tygodniu dajemy jedną poradę odnośnie tego jak z głową i bezpiecznie można inwestować giełdzie. Istotne jest w końcu nie to, czy znasz pojedyncze elementy analizy technicznej i wykresu świecowego. Najważniejsze jest to, jak łączyć te elementy w jeden skuteczny system. To takie nasze Jak inwestować na giełdzie. Ważnym elementem są również felietony o rynku, inwestycjach giełdowych, czy inwestycjach w ogóle. Obalamy mity związane z pieniądzem, aby tym lepiej można zrozumieć jego istotę. Obalamy różne mity. Po prostu chcemy, byś znał prawdę. Tylko inwestycje z wiedzą o tym jak inwestować na giełdzie przynoszą zadowalającą stopę zwrotu i zmniejszają ryzyko. Inwestycje w akcje nigdy nie były tak proste.