Opis:

Dla wszystkich tajemniczych postaci całkowicie oczywiste jest przesąd w los i przeznaczenie, które wiąże przede całym dwoje kochanków. Cała bibliografia romantyczna i nowoczesne kulturowe nawiązania do romantyzmu uzasadniają się na przeświadczeniu o dotkliwym wpływie magicznego losu, który zapisany został w gwiazdach dla każdego człowieka na planecie. I równocześnie z przeświadczeniem tym idzie pełne przekonanie, że nie da się zrobić nic, by los ten zmienić. Z analogicznych pobudek wychodzą ludzie czytający horoskop24 czy <a href=http://www.wrozby-horoskopy.pl>wróżby online</a> i nie potrafiący zakończyć rozmyślać o znajdujących się w nim radach. Tymczasem horoskop24 dla jakiegokolwiek ze znaków zodiaków w zależności od gazety i zapisującego go pismaka może być skrajnie różny. Naturalnie niektórzy czytają horoskop24 tylko i wyłącznie z czystej ciekawości, może z nieciasnego nietajemniczego mniemania o ich słuszności albo w badaniu wskazówki. Wszak jeśli osoba odpowiedzialna za jego powstanie jest przekonana, że należy tego tygodnia wystrzegać się wizyt niespodziewanych gości ? może to być rzeczywiście słuszna rada.