Opis:

Rolnictwo to jedna z najstarszych w naszym kraju dziedzin twórczości warzyw. Na początku niebyło nazwy rolnictwo, gdyż nie była ona zorganizowana, nazywano je w tedy zbieractwem. W Polsce rolnictwo przeobrażało różne formy. Po roku 1989 likwidowano państwowe gospodarstwa rolne, które były gatunkiem socjalistycznej własności ziemi, którego właścicielem było Państwo. Na ich miejsce zaczęły pojawiać się indywidualne gospodarstwa rolne. Na tą chwilę indywidualne gospodarstwa rolne są bardzo różnorodne. Większość z nich swoją powierzchnią nie przekracza 5ha. Rolnictwo w Polsce to bardzo ważna dziedzina gospodarki. Na skutek produkcji płodów rolnych możemy cieszyć się takimi roślinami jak kapusta i buraczki. Oprócz wymienionych powyżej płodów rolnych są jeszcze inne warzywa, których nie sposób wymienić. Każdy rolnik ma swój punk widzenia na sadzenie. Jedni woloą buraki, a inni kapustę. Istotną rzeczą jest jednak chęć produkowania perfekcyjnych roślin, bo właśnie to jest kierunek do sukcesu. Dzisiejsze rolnictwo jest bardzo innowacyjne. W każdym gospodarstwie znajdziemy nowoczesne maszyny rolnicze. Wielu rolników mogło zainwestować w sprzęt dzięki dotacjom unijnym. Najczęściej kupowanym sprzętem jest kombajn. Pewna grupa rolników postanowiła jednak dokonać zmiany kierunku i przerzuciła się z rolnictwa na agrobiznes. Agrobiznes to nic innego jak domena przemysłu produkującego środki produkcji nie tylko dla przemysłu rolniczego, ale również dla przemysłu spożywczego.