Opis:

Firma Zarządzanie Nieruchomościami High Rise od 10 lat świadczy swoje usługi na rzecz wspólnot mieszkaniowych. Oprócz standardowych usług wchodzących w zakres dobrego gospodarowania nieruchomościami, wykonujemy wiele czynności związanych z termomodernizacją budynków, modernizacją systemów grzewczych (budowa własnych kotłowni gazowych). Reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w sądach w prowadzonych sprawach, dotyczących zapłaty od przeterminowanych należności oraz sprawach, dotyczących uchylenia uchwał wspólnot mieszkaniowych. Ewidencja księgowa jest prowadzona on-line, a wpłaty właścicieli lokali są księgowane automatycznie, poprzez pobranie przez program księgowy odpowiednich plików z banku. Po wejściu w życie nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii będziemy proponować właścicielom lokali kolejne dobre rozwiązania przy wykorzystywaniu fotowoltaiki.