Opis:

Zajmujemy się opracowywaniem projektów z dziedziny architektury mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, architektury użyteczności publicznej, oraz z zakresu architektury krajobrazu oraz projektów wnętrz zarówno obiektów użyteczności publicznej jak i wnętrz mieszkalnych. Realizujemy projekty na terenie województwa śląskiego oraz całego kraju. Genius Loci Architekci oferuje kompleksowe i profesjonalne usługi projektowe w zakresie:   - projektowania architektonicznego, - projektowania terenów zieleni, - aranżacji wnętrz, - projektowania mebli oraz elementów małej architektury.   Zapewniamy kompleksową realizację zleconych nam projektów poprzez:   - sporządzanie kosztorysów, - występowanie o decyzje o warunkach zabudowy, - uzgodnienia branżowe, - nadzory autorskie, - odbiory etapowe i końcowe, - koordynacja współpracy między wykonawcami, - stałą współpracę ze specjalistami w dziedzinie inżynierii budowlanej oraz inżynierii branżowej.