Opis:

Przedsiębiorstwo Suncode projektuje innowacyjne systemy zarządzania dokumentami i procesami w przedsiębiorstwie, a także świadczy konsultacje w tej dziedzinie. Nasza firma posiada duże doświadczenie na które składają się wdrożenia w średnich i dużych firmach z Polski i zagranicy. Suncode podpisało umowy partnerskie z ważnymi firmami branży IT, m.in. IBM, Oracle, KOFAX, Microsoft oraz EMC. Suncode prowadzi również badania naukowe oraz rozwija nowoczesne technologie w sferze zarządzania dokumentami i procesami biznesowymi. Firma oferuje rozwiązania w następujących dziedzinach: - elektroniczne systemy obiegu dokumentów i informacji (workflow) - archiwizacja i skanowanie dokumentów - dedykowane projekty IT - systemy wsparcia biznesu - e-commerce