Opis:

Promocja sztuki i artystów, ekspozycje, wernisaże, sprzedaż dzieł sztuki. Animacja i edukacja kulturalna, organizacja eventów.