Opis:

Firma przede wszystkim organizuje szkolenia z zakresu BHP i z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowo oferuje także inne usługi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy takie jak: - ocena ryzyka zawodowego - doradztwo - pomoc w wykonaniu nakazów wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Straż Pożarną - udział w zespołach zajmujących się wyjaśnianiem przyczyn wypadków przy pracy - audyty BHP i PPOŻ - opracowywanie zarządzeń wewnętrznych - przegląd stanu technicznego hydrantów i podręcznego sprzętu gaśniczego - itp.