Opis:

Witryna organizacji zajmującej się upowszechnianiem myśli ekonomicznej. Oprócz informacji o statucie, władzach i członkach PTE zamieszcza szczegółowe dane o konferencjach, seminariach i Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.