Opis:

Osoby niepełnosprawne na każdym kroku muszą radzić sobie z barierami, które uniemożliwiają im samodzielne funkcjonowanie w świecie. Największe problemy są jednak w domu, gdy z pewnych przyczyn nie można skorzystać z toalety oraz łazienki. W przypadku, gdy pojawi się taka choroba to pierwszą rzeczą powinno być przystosowanie mieszkania do takiej osoby. Osiąga się to poprzez zastosowanie uchwytów, podpórek, podwyższenia do toalet, ławeczek na wannę oraz innych przyrządów, które zapewniają stabilność i powodują, ze wykonywanie czynności jest znacznie prostsze.