Opis:

Kancelaria Notarialna w Nowym Sączu, mieszcząca się przy ul. Lwowskiej 23, powołana została przez Ministra Sprawiedliwości 27 listopada 2014 roku. Kancelaria prowadzona jest przez notariusza Pawła Budzikowskiego i świadczy usługi zgodne z ustawą Prawo o notariacie z 14.02.1991 roku. Oferta kancelarii obejmuje sporządzanie aktów notarialnych, wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, aktów poświadczenia dziedziczenia, poświadczeń i oświadczeń. Notariusz spisuje również protokoły, doręcza oświadczenia oraz wykonuje inne czynności zgodne z ustawą.