Opis:

POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO SIECIOWE -Działalność PCSS jest wielopłaszczyznowa i obejmuje funkcje: operatora sieci krajowej POL-34, operatora sieci miejskiej -POZMAN, ośrodka obliczeń komputerowych w środowisku metakomputera, centrum integracyjnego badań naukowych w zakresie metod obliczeniowych, centrum promocyjnego w zakresie nowoczesnej struktury informatycznej: sieciowej i obliczeniowej. W ramach dwóch pierwszych funkcji Centrum dostarcza całemu środowisku następujących usług: obliczenia dużej mocy, usługi komunikacyjne (poczta elektroniczna, telekonferencje, sieciowy system plików, Gopher, WWW, NEWsy, itp.), archiwizacja plików, regionalne bazy danych (biblioteczne, informacji naukowej oraz bazy z zakresu chemii, biologii, krystalografii itd.), usługi specjalizowane (laboratoria multimedialne w zakresie wizualizacji i animacji), dystrybucja i serwis oprogramowania.