Opis:

Jesteśmy firmą geodezyjną działającą na rynku od 2010r na terenie Krakowa i małopolski. Z sukcesem realizujemy inwestycje dla klientów indywidualnych jak również dla sektora mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowo-handlowego. Ilość zakończonych i prowadzonych prac świadczy, że jesteśmy w stanie dotrzymać uzgodnionych terminów, zapewnić wysokiej jakości usługi oraz konkurencyjne ceny. Nasza oferta obejmuje min: Prace Geodezyjno Prawne – ustalenia granic działek – wznowienia znaków granicznych – wyznaczenia punktów granicznych – podziały działek – połączenia działek – rozgraniczenia – wykazy synchronizacyjne (równoważniki) Geodezyjne pomiary specjalne – pomiary pionowości – pomiary mas ziemnych – pomiary przemieszczeń i odkształceń konstrukcji – pomiary osiadań obiektów – kontrola geometrii maszyn i obiektów inżynierskich – pomiary suwnic – obsługa i szkolenie z systemów sterowania maszyn 3D Geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych – kompleksowa obsługa geodezyjna podczas inwestycji – tyczenie geodezyjne podczas procesu budowy – kontrola rzędnych terenu przed rozpoczęciem prac budowlanych – pomiary objętości prac zimnych – geodezyjne opracowanie i kontrola projektu – pomiary powykonawcze i kontrolne podczas procesu budowy – pomiar powierzchni mieszkań do wydzielenia samodzielności lokali Pomiary do celów projektowych i inwentaryzacyjnych – mapy geodezyjne do celów projektowych – tyczenia budynków – inwentaryzacje po wykonawcze do odbioru – tyczenia i inwentaryzacje sieci i przyłączy – tycznie i inwentaryzacja zagospodarowania działki – pomiary powierzchni lokali Serdecznie zapraszamy do współpracy. Biuro w Krakowie: ul. Kielecka 2/37 +48 660 061 001 +48 730 982 800 biuro@geopoint.com.pl