Opis:

Tęczowa Kraina to przedszkole i grupa żłobkowa. Do placówki uczęszczają dzieci od roku do sześciu lat. Nauczyciele prowadzą zajęcia ogólnorozwojowe, które pomagają dzieciom doskonalić się intelektualnie, emocjonalnie i społecznie. Dzieci mają także zapewnioną opiekę logopedy i psychologa.