Opis:

Strona domowa instytutu. Zadania, współpraca z zagranicą, działalność profilaktyczna i lecznicza, dydaktyka, wydawnictwo i inne.