Opis:

Nasze przedszkole terapeutyczne to miejsce, w którym realizuje się podstawę programową MEN oraz prowadzi oddziaływania terapeutyczne. Naszym głównym założeniem jest podniesienie poziomu funkcjonowania dzieci oraz przygotowanie ich do edukacji szkolnej tak, aby mogły one w przyszłości samodzielnie lub z jak najmniejszym wsparciem ze strony dorosłych funkcjonować w społeczeństwie. Dbamy o to, aby nasi podopieczni czuli się akceptowani. Bardzo ważnym elementem w drodze do sukcesów naszych pociech jest właściwie napisany Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Z tego też względu jest on opracowywany przez wszystkich specjalistów, którzy pracują z dzieckiem, tak aby na bieżąco korygować zmiany w programie proporcjonalnie do postępów. Kadra przedszkola Kamyk Zielony to wspaniali specjaliści z ogromnym doświadczeniem. W punkcie opieki terapeutycznej dbamy o podnoszenie kompetencji dzieci w różnych dziedzinach takich, jak: samodzielność, komunikacja, zabawa, rozwój poznawczy czy interakcje z innymi dziećmi. Przedszkole Terapeutyczne Kamyk Zielony Odkryta 61, 03-140 Warszawa Tel: +48 660 528 376 https://kamykzielony.waw.pl