Opis:

Dostarczamy ogrodzenia mobilne, odbojniki stalowe oraz różnorodne słupki i barierki drogowe. Obsługujemy także zakłady penitencjarne zaopatrując je w Koncertinę i inne typy agresywnych zasieków.