Opis:

Modlimy się o innych, pomodlimy się też o Ciebie. Dołącz do nas w modlitwie. Pomódl się o innych.