Opis:

Serwis Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej zawiera komunikaty, informacje, kartę opłat drogowych, zezwolenia, koncesje, zadania BOTM