Opis:

Życie i twórczość Adama Mickiewicza, galeria, analizy i opracowania utworów Mickiewicza