Opis:

Fundacja Wspierania Polskiego Rolnictwa - Fundusze strukturalne UE, Unii Europejskiej - Rolnictwo, szkolenia.