Opis:

Serwis Ekologiczny "Proekologia" www.proekologia.pl Serwis Ekologiczny dla wszystkich: Serwis prezentuje materiały i wiadomości o: m.in. edukacji ekologicznej, gospodarce wodnej, sposobach postępowania z odpadami, czystej produkcji, zanieczyszczeniu gleb, transporcie, bioróżnorodności, zanieczyszczeniu powietrza, prawie ekologicznym, zrównoważonym rozwoju, alternatywnych źródłach energii, zdrowej żywności, eko i agroturystyce, źródłach finansowania inwestycji ekologicznych, sztuce i kulturze ekologicznej, itp...